ViSiOn.

วิสัยทัศน์ _ www. DD-Idea.com มีจุดมุ่งหมาย เป็น Best Business

Web site หรือ web site ทางธุรกิจที่นำเสนอ และให้บริการ ข้อมูลทางธุรกิจ

ที่มีประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้ที่จะประกอบการใหม่ และ ช่วย

เหลือ ผู้ประกอบการเดิม ให้ประสบความสำเร็จมาก ขึ้นในเชิงธุรกิจ

sErViCe .

บริการ _ ปัจจุบันนี้ DD idea. ให้บริการคือ

-ให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ

(ปัจจุบันยังไม่เสียค่าใช้จ่าย)

-รับให้บริการเขียนแผนธุรกิจเพื่อการยื่นกู้ และแผนธุรกิจเพื่อการประกอบ

ธุรกิจใหม่ สำหรับ ผู้ที่สนใจโครงการใหม่ๆ

MiSsIoN.

พันธกิจ _ รวบรวม ข้อมูล ความรู้ การวิเคราะห์ ปัญหา โอกาส และอุปสรรคทางธุรกิจ และนำเสนอ

ทาง Web site ในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นสื่อหนึ่งที่ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ที่สนใจ

ธุรกิจ ไว้วาง ใจในการเลือก ใช้เป็นที่ปรึกษา หาข้อแนะนำ หรือแนวทางธุรกิจ และ

กิจกรรมทางธุรกิจอัน ส่่งเสริมการจุดประกายทาง ความคิดนอกกรอบ ในการประกอบ

ธุรกิจแก่ผู้ที่สนใ จ

-เป็นสื่อโฆษณาธุรกิจ โดยเน้นโฆษณาแบบ B2B หรือโฆษณาจากองค์กร

ธุรกิจ สู่เป้าหมายลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจเช่นกัน(ผู้ค้าสู่ผู้ค้า) DD idea

จะให้บริการโฆษณา และ วิเคราะห์ เจาะลึกโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจด้วย

เพิ่มเติม .

.-Web นี้ยังให้บริการโฆษณา B2C หรือโฆษณาจากองค์กรธุรกิจสู่ผู้

บริโภค เป้าหมาย.เพื่อแนะนำสินค้า แนะนำร้านค้าหรือเพิ่มยอดผ่านกิจกรรม

promotion ต่างๆที่ร่วมจัด จากทาง web site

-นอกจากนั้นยังให้บริการโฆษณาขายรูปแบบทางธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่พัฒนา

มาเพื่อการจำหน่ายโดยเฉพาะด้วย

 

PLAY AROUND [ ตะลอยรวย!!] ........แถว JJ เค้าฮิตอะไรกัน ????

>>>>>

 

Pay-it- forward [บทวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก]........การจัดการหน้าร้าน (Store layout and Shop front),

อย่ามองข้าม...เรื่องเล็กๆที่เรียกว่าตั้งราคา เพราะมันอาจจะทำให้ท่านขาดทุนโดยไม่รู้ตัวได้ นะจะบอกให้....

 

>>>>

Innovation [นวัตกรรม]…......"Turn back time. : หน้าเด้งใสไร้รอยมีด,

Translucent Sound Absorbing Curtains : ม่านลดเสียงดัง,

Unique Wallet Will Only Open For You : โทษฐานขโมยกัน…ไม่ได้อะไรซะเลย

 

>>>>

iDEA SPOUTS [ไอเดีย กระฉูด !!] ........อยากได้แผนที่ หมวกเจ้าปัญหาี !!!! สภากาแฟ - กับ Life style ชาวเมือง

>>>>>

CHANNEL [ ช่องทางธุรกิจ ] ..ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแบบห้าง (สรรพสินค้า),

ตลาดเสรีมาร์เก็ต (Seri Market) : ห้างไร้เวลาจำกัด,

การบอกรับสมาชิก : Small-scale food production using membership models ์ ,

   

 

 

ใหม่!! แผนธุรกิจร้านอาหาร...สำหรับการยื่นกู้ และสำหรับประกอบการ กู้ 100% ระยะ 5 ปี กำไรหลังต้นทุนเท่ากับ 1.2-21ล้านบา ท >>>>>

 

ใหม่ !!! โครงการใหม่ รอสปอนเซอร์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

 

โครงการ ประกวดไอเดีียธุรกิจ I DEA Challenge project >>>>>

 

.........

P&T Hosting Co., Ltd. :: ?????? | ?????????? | ??????????? | VPS | Co-location |