55. สายสร้อยข้อมือลูกปัดแฟนซี คริสตัล แบบ 2฿ 99
     

  

สายสร้อยข้อมือลูกปัดแฟนซี คริสตัล แบบ 2

สินค้า : สายสร้อยข้อมือลูกปัดแฟนซี

วัสดุ :ลูกปัดผลึกแก้วคลิสตัลหลากสี

คุณสมบัติพิเศษ : -

ขนาด : -

ราคา ต่อ ชิ้น :99

ราคาส่งต่อชิ้น : ฟรี

ราคา โปรโมชั่น : -ราคาส่งโปรโมชั่น : -

ของสมนาคุณ : ช่วงนี้เป็น สินค้า+แพคเกจ Blue Bag ค่ะ + ปากกาลูกลื่นแพค 3 ด้าม- 1 แพคค่ะ

ส่งภายใน : 3 วัน

สถานะ : -

หมายเหตุ:-

ViewBuy / ซื้อ