31. กระเป๋าหนัง ทรงกลม250 B
     
กระเป๋าหนัง ทรงกลม

สินค้า : กระเป๋า

วัสดุ : หนังสีน้ำตาลแดง

คุณสมบัติพิเศษ : หนังเทียม แบบแข็งอยู่ทรงคงรูป และทนทาน ผิวหนังมันสวยงาม

ขนาด : 23x17 ซม.

ราคา ต่อ ชิ้น : 250 บ.

ราคาส่งต่อชิ้น : 50 บ.

ราคา โปรโมชั่น : -

ราคาส่งโปรโมชั่น : -

ของสมนาคุณ : -

ส่งภายใน : 3 วัน

สถานะ : -

หมายเหตุ: หากต้องการสีอื่น ต้อง Pre Oder / สั่งล่วงหน้าค่ะ

ViewBuy / ซื้อ